Nyílt levél Karácsony Gergely Főpolgármester Úr részére!

Kérem ne haragudjon, hogy levelemmel zaklatom, de végső elkeseredésemben írok közvetlenül Önnek, hiszen Szabó Rebeka fővárosi állatvédelmi megbízottal az ügy nem vezetett eredményre.
 
Kifejezetten aggasztó és nyugtalanító, hogy Ön bár nyilatkozataiban azt ígéri nem lesz altatás az Illatos úton, mégis ezzel ellentétes irányú intézkedések történnek a fővárosi ebtelepen.
 
Kérem szíveskedjen a FÖRI két első emberét, Handl Tamást és Miklós Anettet tisztségéből visszahívni vagy állatvédelmi továbbképzésben részesíteni, mert tevékenységük rosszabb helyzetbe teszi az Illatos úti kutyákat, mint amiben egyébként is vannak!
 
Handl Tamás nem fogadja el az Illatos úti kutyáknak szánt civil segítséget, ami a kutyák számára hátrányos lehet.
 
 
Miklós Anett a kutyák túlaltatására tett javaslatot, ami a kutyák halálához vezethet. Ugyan burkoltan tette a javaslatát, viszont aki ismeri a vonatkozó jogszabályokat az tudja, hogy ez mit jelent.
 
 
Ez elfogadhatatlan!
 
Az Illatos úti ebtelep hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt közel 10 évben, 2012 óta nincs helyhiány miatti altatás. Ezt a meglévő kis jót, amit elért eddig az ebtelep, nem szabadna rombolni, így is sok kihívással küszködik a terület.
 
 
Kérem szíveskedjen intézkedni, hogy az Illatos úti ebtelepet üzemeltető FÖRI adja igazgatói utasításba, hogy civil szervezettől fogadja el a kutyák részére az adományokat, valamint arra vonatkozóan fogalmazzon meg az igazgatói utasítás javaslatot, hogy a lehetőségekhez képest mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a helyhiány miatti altatást!
 
2020.10.05., Budapest
 
Üdvözlettel,
Mészáros Gabriella
elnök
Magyar Állatvédők Országos Szervezete (MÁOSZ)

10 év értékelő

Éppen 10 évvel ezelőtt készítettem el az első tanulmányomat az ebrendészeti ellátórendszer korszerűsítéséről. Úgy éreztem eljött az ideje, hogy röviden összefoglaljam az elmúlt 10 év állatvédelmi társadalmi munkám legfontosabb részeredményeit.
 
Elkészítettem már fél tucat tanulmányt, elkészítettem az ország kóborkutya jelentését, bejártam az ország szinte valamennyi gyepmesteri telepét, a terület kiemelkedő szereplőit, és a szegregált területket is, ahol a legtöbb kóbor kutya él.
 
Elkészítettem Magyarország kóborkutya térképét, az eddigi legmagasabb összegű támogatást behoztam ezek által a területre, az Agrárminisztérium 96 milliós ivartalanítási pályázatát,
 
Sikerült megnyernem a magyar állatvédelem ügye mellé a svájci Susy Utzinger állatvédő alapítvány (SUST) támogatását, aminek 2014 óta a magyar képviselőjévé váltam. (A SUST évente kb háromezer kisállat ivartalanítását finanszírozza az országban, és további menhelyfejlesztési, továbbképzési segítséget is nyújt a hazai állatvédő szervezeteknek.)
 
Nyílt levelekben fordultam a döntéshozó helyzetben lévő politikusokhoz, szakembemberekhez. Csatlakoztunk az európai állatvédő szervezeteket tömörítő Eurogroup for Animals-hez.
 
Rendbetettem a MÁOSZ-t szétbombázni igyekvő ál-civilek rombolását, hogy újra működőképes legyen az ernyőszervezet.
 
Történelmi jelentőségű összefogást sikerült elérnem, ahol több, mint 100 állatvédelmi civil szervezet jutott közös nevezőre egy országos ivartalanítási programot illetően.
 
Javaslatot tettem az ebrendészeti ellátórendszer korszerűsítésére, valamint egy országos kisállativartalanítási program megvalósítására.
 
Célom, hogy megnyugtató megoldást tudjunk találni a mára már rendkívül válságos méretűvé nőtt kóborkutya problémára és az ebből fakadó további állatvédelmi problémákra az országban.
 
Ma Magyarország utcáin ezekben a percekben is több tízezer kóborkutya van. A közvetlen látóterünkben kb. 30ezer, de becsléseink szerint kb 80ezer kóbor kutya van, a kb. 2ezer ebrendészeti férőhelyre. A helyzet tarthatatlanná vált. Az elkötelezett állatvédelmi civil szervezeteknek köszönhetően a helyzet még nem eszkalálódott, de sürgősen központi beavatkozásra volna szükség.
 
Az alábbi ábrával szeretnénk szemléltetni az állatvédelem problémakörét, amelyet leginkább egy fához lehet hasonlítani és egy hozzá kapcsolódó cselekvési tervet. A lényeg a gyökérkérdés. A kulcsszó az ivartalanítás.
 
Együtt sikerülhet!
 
 
Hivatkozások:
Kóborkutya-jelentés:
 
MÁOSZ Youtube csatornáján videókkal is bemutatjuk a helyzetet:
 
Kóbor-kutya térkép:
 
Történelmi jelentőségű összefogás:
 
Nyílt levél:
 
Javaslatok egy országos kisállat ivartalanítási program megvalósításáért:
 
Országos körkép – 2017:

Beszámoló a MÁOSZ elnökségi üléséről

A 2020 szeptemberi elnökségi ülésen az alábbi főbb napirendi pontok voltak:

  • A COVID19 koronavírus okozta járványhelyzet válságkezelésének az értékelése, a tagszervezeteknek és a partnerszervezeteknek nyújtott segítség értékelése.
  • A tavaly kiírásra került Agrárminisztériumi ivartalanítási pályázat és következményeinek az értékelése.
  • Határozathozatal született 01/2020-as számon mely szerint 2020.09.28. és 2020.10.12. közötti időszakban nyílik mód tisztségjelölési pályázat benyújtására a MÁOSZ részére, melyet nyilvánossá teszünk 2020.09.21.én a honlapunkon és a közösségi médiában, tekintettel arra, hogy az idei rendes, éves közgyűlésen tisztségválasztás esedékes.
  • A tisztségjelölési pályzatnak tartalamaznia kell a tisztségre jelölt nevét, címét, elérhetőségeit, bemutatkozását, programját és a jelölt erkölcsi bizonyítványát. A pályázatot ajánlott tértivevényes levélpostai küldemény formájában a MÁOSZ székhelyére (1124 Budapest, Thomán István utca 2/B) kell elküldeni, legkésőbb 2020.10.12.ig.
  • Az elnökség tagjai nyilatkoztak, hogy szándékukban áll a következő ciklusban is a tisztség betöltése.

 

Jegyzőkönyv az elnökségi ülésről:

MAOSZ elnoksegi JKV 200916

Tagjegyzék:

Tagjegyzek 200916

 

Mészáros Gabriella, elnök

Horváth Barbara, alelnök

Soltész Lászlóné, alelnök

Ellenzéki politikai harc áldozataivá válhatnak a fővárosi kutyák!?

Ez elfogadhatalan!
 
NY Í L T   L E V É L   a  “fővárosi állatvédelmi megbízott” részére!
 
Kifejezetten nyugtalanító, hogy a csaknem két héttel ezelőtt elküldött zárt levelemre nem érkezett érdemi válasz Szabó Rebeka asszonytól, ezért most nyílt levélben fordulok hozzá. Megjegyzem, már az önmagában nonszensz, hogy Budapesten külön kérni kell, hogy fogadják el a civilektől a segítséget.
 
 
Kedves Szabó Rebeka Alpolgármester Asszony és Állatvédelmi Főpolgármesteri Megbízott Asszony!
 
Állatbaráti szeretettel és barátsággal üdvözöljük az új tisztségét a fővárosban, ez igazán bizakodásra adhat okot a területen.
 
Nyilvános publikációkból tudomásomra jutott, hogy a tavalyi önkormányzati választás óta az új városvezetés-, a rendészeti igazgatóság- valamint a Fővárosi Állat-egészségügyi Telep új vezetésének a hivatalba lépése óta az eddigi, csaknem egy évtizedes, a Fővárosi Állat-egészségügyi Telep és állatvédelmi civil szervezetek közti, szakmailag rendkívül magas színvonalú együttműködés akadozni látszik.
 
Az Illatos úti ebtelep néven elhíresült, fővárosi gyepmesteri telep hatalmas változáson és fejlesztésen esett át az elmúlt 10 évben. Ez már nem az a siralomház és vesztőhely, ami a 2000-es években illetve azelőtt volt. Köszönhető ez elsősorban a városvezetésnek, a telepvezetésnek és az onnan mentő, a telepet segítő állatvédelmi civil szervezetek összességének, akik megtalálták a közös nevezőt és széleskörű összefogást alakítottak ki a gazdátlan állatok- érdekében, életének védelmében.
 
Az alapításomban álló, 15 éves Kutya-segélyszolgálat Alapítvány az elsők között volt, akik zászlajukra tűzték a fővárosi gyepmesteri telep javulását, fejlesztését. 2006 és 2013 között működtettük az Illatos úti Kutyamentő Programunkat, melynek keretein belül 1200 kutyát mentett meg az alapítvány, és szorgalmaztuk az állatvédelmi reformok megvalósítását.
2013-ban mi úgy zártuk le a programot, hogy megszűnt a helyhiány miatti altatás, állatvédelmi témájú javaslataink megvalósultak és megvalósulni látszottak.
 
Az ebtelep korábbi vezetése a 2010-es években egy regiment fejlesztést önerőből megvalósított, mely mind az ebtelep gondozásában lévő állatok magasabb színvonalú ellátását, elhelyezését biztosította és ami a legfontosabb, azóta sem került sor az állatok helyhiány miatti túlaltatására. Túl ezen óriási szerepet vállalt a felelős állattartás népszerűsítésében és szakmai iránymutatása mértékadóvá vált az ország vidéki gyepmesteri telepei részére. Széleskörű, rendkívül hatékony együttműködést alakított ki sok állatvédelmi civil szervezettel.
 
Rendkívül aggasztóak azonban az új vezetés által a közelmúltban véghez vitt változtatások, melyeket aggodalommal figyelek. Álláspontom szerint nélkülözik a szakmai- és az állatvédelmi szempontokat, melyek hátrányosak lehetnek a telepen élő állatok számára. Ez elfogadhatatlan. Ez ellen kifejezetten tiltakozom!
 
Óriási hiba volna, egy ilyen kiemelkedően fontos járványügyi- közegészségügyi és társadalmi területen, mint az ebrendészet és az állatvédelem, ha nem szakmai alapon születnének meg a döntések, hanem politikai vagy egyéb alapon.
Egy állatnak egy élete van. Nincs sárga vagy piros vagy zöld vagy szivárványos vagy másmilyen színű állat. Itt az állatot és annak érdekeit kell szem előtt tartani!
 
Szeretném reményemet kifejezni Ön felé a tekintetben, hogy a fővárosi állat-egészségügy és állatvédelem nem fog csip-csup politikai csatatérré változni (mint ismert, egy pár projekt sajnálatos módon, már erre a sorsra jutott) mert a fővárosi gazdátlan állatok innák meg a levét. Ellenkező esetben arra kellene kényszerülnöm, hogy valamennyi civil eszközt megragadjam az állatok védelme érdekében.
 
Kérem szíveskedjen közbenjárni annak érdekében, hogy továbbra is az eddigi magas színvonalú szakmai módszertan szerint üzemelhessen az Illatos úti ebtelep és, hogy az eddigi állatvédelmi civil szervezetekkel való együttműködés a jövőben is zavartalan és zökkenőmentes legyen az ebtelep és a civilek között!
 
Üdvözlettel,
Mészáros Gabriella
elnök
Magyar Állatvédők Országos Szervezete (MÁOSZ)

CareCon – 2020

The Conference on Animal Rights in Europe (CARE) is an international conference aimed at connecting and inspiring animal rights groups across Europe.
Through workshops and networking opportunities, all groups can come together and empower each other to establish the best possible directions for the animal rights movement to take. 😃👍
 
Az európai állatjogi konferencia (CARE) egy nemzetközi konferencia, amelynek célja az állatjogi csoportok összekapcsolása és inspirálása egész Európában. Workshopok és hálózatépítési lehetőségek révén találkozhatnak egymással az állatvbédelmi szervezetek, csoportok, hogy együttműködésben megteremtse a lehető legjobb irányokat az állatjogi mozgalom számára. 😃👍
 
 

❗️ S T O P tűzijáték ❗️

❗️ O S S Z Á T O K ❗️

Ha egyetértesz azzal, hogy a pandémia utáni újrakezdést jobban szimbolizálná, ha lemondanánk az augusztus 20-ra tervezett grandiózus pénzégetésről, és valami újat találnánk ki, amivel valóban méltóképp tudnánk ünnepelni a magyar állam születésnapját, akkor írd alá ezt a petíciót.

https://szabad.ahang.hu/p/stoptuzijatek

Mintamenhely

Összeállítottunk egy gyűjteményt, hogy hogyan is nézhet ki egy állatmenhely:

“Apró kedvcsináló” elsősorban a terület kormányzati- és civil szereplőinek egyaránt.

Német nyelvterületeken (pl. Svájc, Németország, Ausztria), angolszász országokban vagy a skandináv országokban ilyen és ezekhez hasonló állatmenhelyek vannak.

Ezeket a fotókat, honlapokat nézegetve és álmainkat dédelgetve kissé eltűnődöm olykor, hogy vajon nálunk mikor lesznek ilyen jól felszerelt, jó minőségű állatmenhelyek!? …Állatmenhelyek az állatoknak. …Az állatoknak, akik minket annyira nagyon szeretnek, mégis vannak “emberek”, akik embertelenül viselkednek velük.

https://www.animalhouseshelter.com/expansion/

Állatmenhelyek figyelem!

A kormány kiírta az idei évre vonatkozó állatmenhely korszerűsítését célzó pályázatát, melynek keretében eddig még nem látott magas összegre, azaz 44,7 millió forint összértékű vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázniuk a szervezeteknek.

Beadási határidő: 2020. június 21.

A pályázat elérhető az alábbi linken a “Pályázatok” lapfül alatt:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

Tagszervezeteinknek, együttműködő szervezeteinknek ezúttal is szívesen segítünk a pályázásban.

Az állatmenhelyet üzemeltető állatvédő civil szervezetek nevében köszönjük a Magyar Kormánynak a pályázati lehetőséget!

Civil összefogás a menhelyi állatokért

Nagy örömmel tölt el, hogy a civil szervezetek és a civil magánszemélyek összefogásának köszönhetően megoldódni látszik az élelem ellátás a magyar állatmenhelyeken. Bár értékelhető kormányzati segítség nem vagy alig érkezett a területre, így is sikerült a legnagyobb katasztrófát elkerülni. Dolgunk, még így is sok van, mert a segítségnyújtásra, támogatásra továbbra is nagy szüksége van az állatmenhelyeknek, állatvédő szervezeteknek.

A Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz svájci állatvédő alapítvány támogatásának és az Astrasun Kft – Napelem és Inverter, Napkollektor, Hőszivattyú, Ledes világítással foglalkozó cég nagylelkű támogatásának köszönhetően összesen 2.484 menhelyi állatnak juttattunk közel 6 tonna szárazeledelt és több, mint 4000 konzervet, 6,6 millió forint összértékben.

Így a jelenlegi helyzetjelentésünk itt elérhető: Helyzetjelentes MAOSZ 200513

A további magánszemélyek- és civil szervezetek által nyújtott támogatások is jelentősek.

Hálás köszönet mindenkinek, aki segített!

Békéscsabai menhely

Kóborka menhely

Csak így tovább!

Hajrá magyar állatvédelem!