Ivartalanítási Pályázat 2023…

Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesület  (MÁOSZ)

PÁLYÁZAT  IVARTALANÍTÁSRA  

 Pályázat célja: A kutyák, macskák ivartalanítása 
A MÁOSZ a jelenlegi ivartalanítási pályázatot a Közös ügyünk az állatvédelem
Alapítvány által kiírt, majd megnyert pályázata útján és azt jogkövetően ugyanazon feltételekkel írta ki Tagszervezetei részére!  

1. A támogatási összeg:
20 millió Ft, mely összegre kizárólag a MÁOSZ tagszervezetei jogosultak. 

2. A támogatási tevékenység időtartama és a támogatás felhasználásának ideje:
2023. november 20. – 2024. március 31-ig.

Elszámolási kötelezettség a MÁOSZ felé max. 2024. március 31-ig lehetséges. 

3.  A pályázat feltételei: 
a) támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az aláírt támogatási
szerződésben meghatározott célra, jelen esetben kutyák és macskák ivartalanítására használja
fel.
b) kizárólag praxisengedéllyel rendelkező állatorvos végezheti az ivartalanítást. Az
ebrendészetek (működési engedéllyel) és a menhelyek FELIR azonosítóval kell, hogy
rendelkezzenek, mely engedélyeket a pályázati kiírás feltételeként a pályázat beadásakor a
MÁOSZ egyesületnek benyújt, a jelenlegi állatlétszám megjelöléssel kutya/macska.

c) támogatott vállalja, hogy az ivartalanítás megkezdése előtt legalább három állatorvos által
adott árajánlattal rendelkezik (melyet, csatolni kell a pályázathoz!!). A három árajánlat közül,
a pályázó tagszervezet vállalja, hogy az általa ésszerűen elérhető legjobb árral,  ill. a legjobb
feltételekkel rendelkező állatorvost választja, amit pályázatában megjelöl.
d) a támogatott a támogatást elsősorban az ebrendészeteken és/vagy a menhelyeken
élő kutyák, macskák, valamint, az ideiglenesben elhelyezett állatok, ill. a településeken a
lakosság támogatását elősegítően, szociális alapon, kizárólag az állatállomány ivartalanításra
használhatja fel. 
Rövid leírásban tájékoztasson az ivartalanítási teveiről, elképzeléséről.
e) a támogatási program során nagyon fontos szabály, az adminisztratív előírások betartása:
úgy, mint – az állatorvosi engedélyek megléte és az ivartalanítási beavatkozások a PetVetData
rendszerben az állatorvos által rögzítésre kerüljön, regisztrált chipszám alapján egyaránt
kutya/macska esetében is.
Az ivartalanítási támogatás keretén belül beültetett transzponder regisztrációja során a

MÁOSZ Egyesület nem adható meg az állat tulajdonosaként.

Az ideiglenes megőrző-helyen élő állatok, ill. a lakosság  szociális támogatású állatállomány
ivartalanítás esetén, az első tulajdonos bejegyzése a tagszervezet.  
f) az ivartalanítási beavatkozást végző állatorvos, kizárólag a MÁOSZ Egyesület nevére,
címére és adószámára kiállított átutalásos számla ellenében tudja a felmerült költségeket
elszámolni. Készpénzes számlát nem tudunk elfogadni! 
       MÁOSZ Egyesület Bankszámla adatai: OTP Bank Nyrt 11732002-23574780
A számlán 8 napos fizetési határidőt kell feltüntetni, melyen szerepel az ivartalanított állat
neve, neme, a menhelyi, vagy ebrendészeti száma, gazdás állat esetén a kutya neve, a
tulajdonos neve a lakcímével, adataival, kóbor macska esetén mini-chip beültetése
regisztrációjával együtt. Minden egyed esetében, kutya / macska egyaránt fel kell tüntetni a
regisztrált chip számot (esetleg a vonalkód egy példányát beragasztva). Amennyiben az egyed
műtétje során egyéb súlyos megbetegedést észlel az állatorvos (méhgyulladás, méhdaganat,
heregyulladás, heredaganat, ha orvosilag vindikált, a műtétet a tagszervezet költségére el kell
végezni.
g) a támogatott vállalja, hogy a pályázat adminisztrációjához szükséges nyilatkozatokat
kitöltve csatolja a pályázathoz, majd eredetiben postán is megküldi a MÁOSZ postacímére.
h) a támogatott vállalja, ha az állatorvos részéről nem online számla kiállítása történik, az
eredeti számlát a megjelölt határidőig postán megküldi a MÁOSZ 6001 Kecskemét Pf. 630
címére. Kizárólag ezen eredeti számlák beérkezése után tudjuk csak utalni a költséget.
(A tagszervezet köteles tájékoztatni az állatorvost a h) pont tartalmáról.)
i) a támogatott köteles a támogatást, vagyis az ivartalanítási pályázatról beszámolni, ill.
közzétenni a honlapján és valamennyi online felületén is, “szakmai partner” megnevezéssel a
Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a MÁOSZ Egyesület nevével és logójával.

(a megjelenést/cikket, a pályázati időszak alatt,  a támogatott e-mailben megküldi a
MÁOSZ részére)
/4.-5. sz. melléklet – Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a MÁOSZ
logója/csatolva. 

 4. Az ivartalanítási pályázaton az engedéllyel rendelkező ebrendészetek és egyben
menhelyet is üzemeltető tagszervezetek részére az igényelhető összeg:              

max. 1 .000.000,-ft mely összeg odaítélése függ, a jelenlegi állatlétszámtól is.
Menhelyek, állatotthonok, ill. állattartó telepek részére az igényelhető összeg:        

max. 800.000,-ft, mely összeg odaítélése függ, a jelenlegi állatlétszámtól is.

Az a tagszervezet, aki nem rendelkezik menhellyel, de folyamatosan, ideiglenesben élő
állatokat lát el, valamint, a lakossági állatállomány körében végzendő ivartalanítást végez,
az igényelhető összeg:                 

max. 500.000,-ft.
 

5. A tagszervezetek ezen a pályázaton, kizárólag  egy  pályázat benyújtására jogosultak.

6. Az ivartalanítási pályázat, a MÁOSZ pályázat kiírásának mellékleteként és a MÀOSZ
 weboldalára is feltöltött 1,-2,-3 számú nyilatkozat kitöltésével érvényes.

7.  Az ivartalanítási pályázat benyújtásának határideje:

2023. október 15 – november 15-ig.

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

8.  Az ivartalanítási pályázat nyerteseit írásban értesítjük 2023. november 20-ig.

9. Hiánypótlás:
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség
A kiírt pályázatra jelentkező tagszervezeti tag a hiánypótlást 5 munkanapon belül e-mailen
köteles teljesíteni, ellenkező esetben érvénytelen a pályázata. 
10. Kérdés esetén információnyújtás a kiírt ivartalanítási pályázattal kapcsolatosan, írásban
 az elnok@maosz.hu e-mail címen kérhető.
11. A kiírt pályázattal kapcsolatban minden jog fenntartva!  
 
Kecskemét, 2023. október 12.
 
Köszönjük, hogy részt veszel a MÁOSZ Egyesület ivartalanítási pályázatában, ezzel is
csökkenthetjük a hazai kóbor állatok túlszaporulatát. 

Sok sikert kívánunk a sikeres pályázathoz és annak megvalósításához!
 
Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesület (MÁOSZ)
Elnöksége
www.maosz.hu
elnok@maosz.hu

 

PDF…

1. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023. Nyertes Tagszervezet

2. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023. Állattartó hozzájáruló

3. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023. – Állatorvosi számlák igazolása

   

Szerkeszthető állományok  (.doc)

1. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023. Nyertes Tagszervezet

2. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023. Állattartó hozzájáruló

3. sz. Nyilatkozat – MÁOSZ ivartalanítási pályázat 2023 – Állatorvosi számlák igazolása

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.