Isten kezében a kóbor kutyák sorsa!? (Cikksorozat első rész)

A Kormány 2019 júliusában elfogadta a „Felzárkózó települések” hosszú távú programját, amelynek értelmében célzott programmal szükséges segíteni az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését, évente 30 település bevonásával. E munka koordinálására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet kérte fel, valamint miniszterelnöki biztost nevezett ki.

A kóborkutya probléma megoldása érdekében a miniszterelnöki biztos, Vecsei Miklós 2019 októberében felkérte a két országos ernyőszervezetet   (MÁTSZ, MÁOSZ) a modellprogram kidolgozásában való részvételre – elsősorban Tiszabő, Tiszabura és Tarnabod települések vonatkozásában.

A MÁOSZ javaslatainak a lényege, hogy a kóbor kutyák befogására és elszállítására tett intézkedés önmagában semmit nem ér, ha nem párosul hozzá egyidejűleg egy sor egyéb intézkedés: veszélyes, gyógyíthatatlan beteg egyedek azonnali kiemelése, ivartalanítás, visszahelyezés, ebnyilvántartás, ebtartási rendelet, folyamatos jelenlét.

A modell programok általában nem az eddig megszokott gyakorlatokról szólnak, amikről már mindenki tudja, hogy nem működik, hanem új, rendhagyó, akár ún. mobil eszközök bevonásával történő komplex beavatkozások. A kóbor kutya probléma esetében már ismert, hogy a killing-policy, azaz a legyilkolás politikája nem hoz semmilyen eredményt. A rendhagyó, ún. mobil eszközök bevonása – jelen esetben – a kisállat ivartalanítási mobil klinika bevonása volna.

Aki szakmailag felkészült, az tudja, hogy nem is lehetséges olyan tempóban sem begyűjteni, sem elhelyezni, sem örökbeadni, de még túlaltatni sem, amilyen tempóban szaporodnak a kóbor, gazdátlan állatok. Ezért aki szakmailag kompetens, az tudja, hogy csak és kizárólag az ivartalanítással lehet megnyugtató megoldást adni.

Meg kell érteni, hogy óriási hiba volna, újra és újra a begyűjtés- és a legyilkolás politikáját folytatni. Menne a pénz, az idő a pocsékba és ismét többszáz állat elkerülhető halálával volnánk kénytelenek szembesülni, ráadásul rövid idő alatt „újraszaporodna” a probléma. Összefoglalva, tehát álláspontunk szerint ez a „szokványos” folyamat a kutyák nagylétszámú befogásához és helyhiány miatti túlaltatásához vezethet, mely eljárás teljes mértékben szembe megy az állatvédelmi- és humanitárius alapértékekkel. Egyébként hála Istennek egyre kevesebb a sintérkedvű „vállalkozó”.

Végre tudomásul kellene venni, hogy ivartalanítások kritikus mértékére van szükség, hogy a túlszaporulat okozta kóbor állat problémát meg tudjuk oldani. Az állomány ivartalanítását- és az eredeti élőhelyére történő visszahelyezését követően a kutyák a természetes élethosszuk beálltával elpusztulnak, de legalább addig sem szaporodnak és 2-3 év alatt rendeződni tudna a helyzet. Nem azért helyeznénk vissza a kutyákat az eredeti élőhelyükre, mert csúnya, gonosz, lusta emberek volnánk, hanem azért, mert nincs hova tenni, nincs hely. Tizenötször több kóbor kutya van Magyarország utcáin, mint ahány férőhely. Egyszerűen nincs hely. Nincs.

NE ÖLJ! CSAK IVARTALANÍTS!

A Bő-Bura-Bod települések vonatkozásában több, mint 1200 kutyáról van szó. Ezt a létszámot nem szabadna figyelmen kívül hagyni a beavatkozás megtervezésénél. A beavatkozást átfogóan, a teljes állományra kiterjedően, komplexen kellene megvalósítani, máskülönben a kutya természetéből fakadóan nagyon rövid időn belül újraszaporodik.

A MÁOSZ által javasolt komplex beavatkozás tehát: a veszélyes, gyógyíthatatlan beteg egyedek azonnali kiemeléséről, aztán a teljes állomány ivartalanításáról és visszahelyezéséről, helyi ebrendelet megalkotásáról, ebnyilvántartás létrehozásáról, folyamatos jelenlétről szól.

Reményeink szerint a Miniszterelnöki Biztos Úr illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alkalmazni fogja az általunk javasolt megoldási módszert a kormány programjában. Együttes erővel és egy megfelelő modell programmal, mobil ivartalanítási klinikával sikerülhetne akár országos szinten megnyugtató és hosszú távon fenntartható megoldást találni a kóborkutya problémára.

Az Isten legyen a kóbor kutyákkal, kiemelten az ország halmozottan hátrányos helyzetű részein, Észak-Kelet Magyarországon, a Tiszaháton és a déli határvidéken.

Hamarosan jövünk tovább a részletekkel és a fejleményekkel!

 

2020.02.10., Budapest

 

Mészáros Gabriella

elnök

MÁOSZ

Megkérjük az állatorvosi kamara elnökét, hogy mondjon le! – Egy csapat állatorvos aljas bosszúja egy állatvédő ellen

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy az állatorvos az állat hivatásos védője. Az állatorvosoknak nagy tisztelet és köszönet jár a tudásukért és az állatbarát hozzáállásukért. Munkájuk felbecsülhetetlen értékű, gyógyító munka. Mégis úgy tűnik, hogy vannak kivételek.
 
A történet egy 2019. augusztusában történt incidens nyomán született. Bogár nevű kutya az állatorvosi ellátását követően meghalt. Mai napig sok a tisztázatlan tényező és a nyitva maradt kérdés. Most nem is erről szeretnék írni, hanem arról, ami ezután jött.
 
Gyakran előfordulnak orvosi- és/vagy emberi hibák, erről sok állattartó és állatvédő be tud számolni, viszont ebben az esetben az volt az újszerű, hogy ezúttal az állatvédő hangja nagyon sok emberhez elért, amit az állatorvos nehezményezhetett.
 
Ami viszont ezután következett, arra senki sem számított.
Állatorvosok egy csoportja aljas bosszút forralva szövetkeztek, hogy ennek az állatvédőnek a kutyáit nem látják el. Tudomásunk szerint egymásközt olyan rémséges álhíreket terjesztettek, hogy az állatvédő nem fizet, indokolatlanul lejáratja őket stb. Ezt, olyan állatorvosok is elhitték, akik soha azelőtt nem találkoztak ezzel az állatvédővel, a nevét se hallották korábban. Most igazságtalanul megbélyegzik és megtagadják az állatorvosi ellátást, még a vérző szájú, autóbalesetet szenvedett sokkos állapotú kutya ellátását is – tehát még az elsősegélynyújtást is megtagadják ezek az állatorvosok.
 
Tagszervezetünkként az állatvédő hozzánk fordult, mi pedig az állatorvosi kamarához panasszal.
 
A kamara vezetősége azonban az összeesküvők mellé állt, mert nem látja feladatának, hogy közbenjárjon, ne adj Isten megnyugtatóan rendezni tudjuk a vitás helyzetet.
Álláspontom szerint ez etikátlan és szemben áll egy sor jogszabállyal is.
 
Legalább mondanák meg, hogy pontosan mely állatorvosok tartoznak az összeesküvők közé, hogy ne menjen a drága idő a pocsékba, amikor a bajba jutott állat életét kell megmenteni.
 
Hála Istennek és hála a többségében elkötelezett és tisztességes állatorvosoknak az állatvédő továbbra is el tudja láttatni a kutyáit az eddig ismert állatorvosoknál, viszont ez az „ügy” több kérdést is fel vet.
Álláspontom szerint az „ügy”-nek nagyon sok káros üzenete van az állattartók és az állatvédelmi civil szervezetek felé. Az “állatorvosokról vagy jót vagy semmit!” a legsötétebb történelmi időket idézi fel a Hitleri Németországból, hiszen ugyanezt az üzenetet Göbbels-szel kapcsolatban használták. (Paul Joseph Goebbels német politikus, Adolf Hitler nemzetiszocialista Németországának propagandaminisztere).
A további következmények szintén aggodalomra adhatnak okot, mind jogi- mind szakmai szempontból. Valamint az állatorvos ellátás hiány arra kényszeríthetné tagszervezetünket, hogy külföldi állatorvosok segítségét ill. ellátását vegye igénybe – viszont ezt szintén tiltja az állatorvosi kamara elnöke.
 
Nem tartom alkalmasnak az állatorvosi kamara elnökét arra, hogy betöltse ezt a köztestületi feladatot. Nem pusztán ezért a méltatlan összeesküvéses ügyért, hanem azért is, mert a kóborállat probléma megoldására irányuló javaslatainkat tűzzel-vassal akadályozza, valamint azért is, mert a haladás és a fejlődés útjának gátat szab – viszonylag kicsinyes indokokból… (Múlt hónapban írtam róla, hogy az állatorvosi kamara vezetősége nem támogatja a kisállat ivartalanítási mobilklinikát. A cikket itt lehet elolvasni: http://www.maosz.hu/allatvedelmi-reformok/uzleti-erdekek-miatt-nincs-megoldas-a-koborkutya-problemara-magyarorszagon-nyilt-level-a-eurogroup-for-animals-reszere/ )
 
Álláspontjait széles körű szakmai értetlenség övezi.
 
Fentiekre tekintettel, arra kérem dr. Gönczi Gábort, a Magyar Állatorvosi Kamara elnökét, hogy mondjon le az elnöki posztjáról és adja át a helyét olyan személynek, aki mind szakmailag, mind erkölcsileg kompetens és megfelelő. Az állatorvosi szakmának és a civil állatvédelmi területnek egyaránt szüksége van a fejlődésre, mert a kóborállat helyzet válságossá vált hazánkban.
 

dr. Gönczi Gábor

 
A régimódi, begyöpösödött, maradi felfogás, a kommunista szellemű piac-szemlélet, a gőg, a kirekesztés, valamint az új, rendhagyó megoldási metódusoktól való elzárkózás hosszú távon nem fenntartható, sőt, kifejezetten káros lehet.
 
2020.01.28., Budapest
 
 
Mészáros Gabriella
elnök
MÁOSZ

Ál-civilek próbálják meg lejáratni a valódi állatvédőket

A Perédi-Szatmári nevével ismertté vált „tengely” vagy csoport egyre messzebb merészkedik aljas rágalomhadjáratában.
Tegnap, a PKKB-n egyik tagszervezetünk, a Kutyasegély kontra TV2 per tárgyalásán hallgatóságként vettem részt. Mint ismert, korábban a TV2 Tények szemen-szedett hazugságokat tett közzé aljas, lejárató riportsorozatában a Kutyasegélyről, mely riportokban Perédi és Szatmári is súlyosan rágalmazott.

Nem pusztán azért kísértem el a Wegera Gyurit, a Kutyasegély elnökét, mert egyébként én alapítottam a Kutyasegélyt 2005-ben, hanem azért is, mert minden tagszervezetünknek megadjuk a szükséges jogi segítséget és támogatást, valamint azért is, mert minden bizalmam és támogatásom a Gyurié. Perédinek és Szatmárinak ez egyébként a sokadik büntetőügye már.

Szatmári és Perédi

Perédi, a számukra kedvezőtlen bírói végzés után minősíthetetlenül és agresszíven viselkedett. Magatartása méltatlan egy társadalmi szervezet képviselőjéhez. A bíróság folyosóján a következőket mondta nekem Perédi:

„Elintézünk téged is Mészáros ezért, mert egy ilyen f@sz mellé állsz. És te tartod magad MÁOSZ elnöknek? Egy senki!”

Mégis vajon kiket takarhat a királyi többes? És miért akarnak „elintézni” engem is? Egyébként a Gyurit sem sikerült, és eddig engem se. Miért vetnek akadályokat ál-civilek az állatvédelmi terület fejlődése elé?

A tettlegességig és garázdaságig fajult kirohanásuktól az egész civil állatvédelmi terület elhatárolódik.
Azokra a kérdésekre, amelyekre tegnap sem kaptunk választ – nem hagyjuk annyiban – és továbbra is azon leszünk Gyurival, hogy megtaláljuk a válaszokat.

Tűrhetetlen, hogy magukat állatvédőnek valló szégyentelen egyének önös- és/vagy üzleti érdekek miatt továbbra is akadályozzák egy civil terület, egy társadalmi ügy előrejutását. A többi közt éppen ezért tartom a főpolgármester úrral kötött chartájukat álságosnak, szakmaiatlannak és megtévesztőnek.

Amennyiben a közeljövőben ellenem is rágalomhadjáratba kezdenek vagy megpróbálják ellehetetleníteni a társadalmi munkámat, akkor legalább már tudni fogom, hogy a Perédi és társai újabb próbálkozásáról lehet szó. A Perédi által emlegetett fehér koporsó valóban borzalmas és szörnyűséges üzenet, viszont semmi közöm- illetve semmi közünk nincs hozzá és itt, ezúton el is határolódom tőle.

Sajnálom, hogy ide fajultak a dolgok, viszont úgy látom, hogy sajnos Gyurinak és nekem jutott az a hálátlan feladat, hogy a jószerivel maffiamódszerekkel működő ál-civil elit kommandó, bandita állatvédők szokásrendjét felborítsuk – a területhez tartozó pár „szakemberrel” egyetemben – és végre tiszta vizet öntsünk a pohárba.

Mészáros Gabriella
elnök, MÁOSZ

Üzleti érdekek miatt nincs megoldás a kóborkutya problémára Magyarországon? – Nyílt levél a Eurogroup for Animals részére

Üzleti érdekek miatt nincs megoldás a kóborkutya problémára Magyarországon?

Nyílt levél a Eurogroup for Animals részére

(english follows hungarian)

 

            Javaslataink ellenére a Magyar Állatorvosi Kamara vezetői biztosan nem támogatják a mobil kisállativartalanítási klinikát. Meg kellene pedig érteni, hogy a rendelkezésre álló hagyományos eszközökkel nem lehet megoldani a mai válságos méretűre nőtt kóborkutya helyzetet. Ezért van szükség rendhagyó, ún. mobil eszközök bevonására, négy keréken futó mobil klinika vagy kihelyezett ivartalanítási műtőállomásokra, hogy nagylétszámban ivartalanítani lehessen a kóborkutyákat. Kb. min. 30.000 kóbor kutya azonnali ivartalanítására van szükség.

A szakminisztérium jogalkotói teljes mértékben negligálják a valóságot, tehát figyelmen kívül hagyják, hogy Budapest és kevés település kivételével térdig járunk a kóbor kutyákban és az ebből is fakadó állatkínzásokban Magyarországon.

Az ebrendészeti ellátórendszer totálisan elavult, szuper drága és fenntarthatatlan.

(A témában kevésbé jártas embereknek: a kóbor kutyák közterületről történő befogása összességében semmit sem ér, ha nem párosul hozzá egyidejűleg egy sor egyéb intézkedés: a kóborkutyás települések kutyaállományainak teljes ivartalanítása, ebnyilvántartás, helyi ebtartási rendelet és folyamatos jelenlét.

Nyilván az emberre veszélyes, gyógyíthatatlan beteg kutyákat azonnal ki kellene emelni az állományokból, de a többi kutya, aki az utcán kényszerül maradni, az ivartalanítás után a természetes élethossza beálltával egyébként is meghal, de legalább addig sem szaporodna és nem zúdulna özönvíz-szerűen a nemkívánt szaporulat az egyébként is elégtelen gyepmesteri telepekre.)

Tizenötször több kóborkutya van, mint ahány férőhely az országban. Az egyetlen megoldás az ivartalanítás, hogy megakadályozzuk a további nemkívánt szaporulatok világrajöttét. Kisállativartalanítások kritikus mértékére van szükség. Így 2-3 év alatt megnyugtatóan rendezni lehetne a helyzetet. És a kóbormacska probléma ugyanez…

Az elmúlt 9 év szinte hasztalan reformtörekvései, a sok értékelhető részeredmény ellenére sem hoztak valós áttörést, változást a magyar állatvédelemben.

A begyöpösödött, maradi, korrupt gondolkodásmód, az óriási szakemberhiány, a jogszabályi háttér rendezetlensége olyan akadályokat gördít a szükségszerű állatvédelmi reformok elé, amihez mi, egyedül kevesek vagyunk.

Alulírott, Mészáros Gabriella, mint a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének az elnöke, képviselve több, mint 100 – az ivartalanítás kérdésében közös egyetértésre, konszenzusra jutott – állatvédelmi civil szervezet akaratát, nyílt levélben kérem a Eurogroup for Animals segítségét, hogy érvényre juttassuk az állatvédelmi reformokat Magyarországon.

Szükségünk van szakemberhiány-pótlásra, jogsegélyre és az Európai Unió tagállamaiban működő állatvédelmi civil szervezetek szakmai tapasztalatára.

Rendszerszintű átalakításokra van szükség, egy komplett, új nemzeti ebrendészeti stratégia kidolgozására és egy országos kisállativartalanítási programra.

Az ebrendészeti feladatellátás közfeladat jellegéből adódóan szigorú szakmai- és pénzügyi beszámolási kötelezettséget követelne meg.

Egy kóbor állat élete nem képezheti egy üzlet alapját!

2020-ban Európa szívében nem lehet tovább folytatni a killing-policyt, azaz a legyilkolás politikáját!

 

S.O.S. – Save Our Strays – Mentsük meg a kóborainkat!

 

2019.12.17., Budapest                                  

 

Mészáros Gabriella

elnök, MÁOSZ

 

Only because of private business interests we really do not have any solution for the strayanimal-problem in Hungary?

Open letter for Eurogroup for Animals

 

Despite our proposals, the leaders of the Hungarian Chamber of Veterinarians do not support the mobile pet spay and neuter clinic. It should be finaly understood that the conventional tools which are available cannot solve the current, critical situation of straydogs. There is a need for an unusual, so-called. mobile devices, four-wheeled mobile spay and neuter clinic, or outplaced neutering stations to allow large numbers of neuterings. Ca. min. 30.000 straydogs should be neutered immediately.

The ministry’s legislators completely neglects the reality, so they ignore the fact that, except Budapest and a few cities, we are full with stray dogs and animal cruelty in Hungary.

The city pound system is totally outdated, super expensive and unsustainable.

(For less experienced people in the subject: capturing stray dogs from the public means nothing without further measures at the same time: local spay and neuter program, record petkeeping, local law about keeping pets and continued presence.

Obviously the dangerous, incurable sick dogs should be immediately captured, but the other dogs who are forced to stay on the streets should be neutered and they will die when catching their natural lifespan anyway, but at least the unwanted puppies would not flooding like hell to the inadequate city pounds.)

There are fifteen times more straydogs as places we do have in the country. The only solution is neutering, to prevent further unwanted reproduction. A critical mass of pet neutering is needed. This way, the situation could be soothingly solved in 2-3 years. And the straycat problem is the same…

Almost all our reform efforts of the past 9 years seem to be unless, despite many valuable partresults, but have not brought a real breakthroughs or changes in Hungarian animal protection.

The crippled, hide-bouned, corrupt mindset, the huge shortage of professionals (vets), and the disorganized legal background creates enormous obstacles to the needed animal welfare reoforms. We, alone are less to overcome on it.

I, undersigned, Gabriella Meszaros, as the president of the National Association of Hungarian Animal Welfare Organisations, representing more than 100 animal welfare non-governmental organizations wish, openly request the help of Eurogroup for Animals to enforce animal welfare reforms in Hungary.

We need specialists, legal assistance and the professional experience of animal protection NGOs in the Member States of the European Union.

Systemic changes are required to develop a complete, new national straydog strategy. A national pet spay and neuter program is needed.

Due to the fact, as to capture straydogs is a public task, the suppliers would require strict professional and financial reporting obligations.

A life of a stray animal cannot be a part of a profit orientated business!

In the heart of Europe, there is no way to continue the killing-policy in 2020!

 

S.O.S. – Save Our Strays

 

17.12.2019., Budapest

 

Gabriella Meszaros

president, MAOSZ

A megcsonkított versenyló után újabb botrány Sarkadon!

Ezúttal embereket haraptak a kóbor kutyák. Közfoglalkoztatottak a kóbor kutyák nyomában?

A városvezetés most sincs a helyzet magaslatán

A sarkadi városvezetésnek csak azt kellene megértenie, hogy a kóbor kutyáknak az esetek többségében soha nem is volt gazdájuk, nem is az égből pottyannak le, hanem itt szaporodnak körülöttünk az utcán élő kutyák.

A kóborkutya problémát a túlszaporulat okozza elsősorban. Ezért az egyetlen megoldás: az IVARTALANÍTÁS.

A beol cikkért klikk ide

Azt csak remélni lehet, hogy téves elírás, hogy közfoglakoztatottakat küld majd ismeretlen előéletű, oltatlan, esetenként harapós kóbor kutyák nyomába… Ezek a kutyák sokszor odaszoknak egy-egy lakókörnyezethez élelmet vagy vackot remélve. Sajnos ilyenkor legtöbbször nem csak a kutyák, de a lakosság is magára marad a bajban.

Amiből sok van, azzal hajlamos az ember úgy bánni, mint a szeméttel. Sajnos mára a kutya is sokak szemében azzá vált. Viszont ennek a szemétnek nem csak, hogy kis szíve van, de van négy lába, odébb tud menni és hat havonta meghatszorozza magát, aztán újabb hat hónap múlva az a hat kutya is újabb hat kutyát hoz le fejenként. A macskák még ennél is szaporábbak.

Hagyományos eszközökkel nem lehet megoldani ezt a mára válságos méretűre növekedett, országos jelentőségű kóborállat problémát. Ezért javaslataink elsőrendű helyén egy mobil ivartalanítási klinika szerepel.

A kóborkutya jelentésért klikk ide:
https://youtu.be/omUqmAzTYQI

Nem azért hagynánk a kutyákat az ivartalanítás után az utcán, mert csúnya, gonosz emberek volnánk, hanem azért mert egyszerűen nincs hely. 15x több kutya van, mint ahány férőhely az országban. Egyébként röhej, hogy az is jogszabály ellenes, ha ivartalanítok egy utcakutyát, de egyébként az is, hogy egyáltalán ott van.

A kóbor kutyák közterületről történő befogása összességében semmit sem ér, ha nem párosul hozzá egyidejűleg egy sor egyéb intézkedés: a települések kutyaállományainak teljes ivartalanítása, ebnyilvántartás, helyi ebtartási rendelet és folyamatos jelenlét.

Nyilván az emberre veszélyes, gyógyíthatatlan beteg kutyákat azonnal ki kellene emelni az állományokból, de a többi kutya, aki az utcán kényszerül maradni, az ivartalanítás után a természetes élethossza beálltával egyébként is meghal, de legalább addig sem szaporodna és nem zúdulna özönvíz szerűen a nemkívánt szaporulat az egyébként is elégtelen ebrendészeti ellátó rendszerbe.

A megoldás halogatása napról napra nagyobb bajt hozhat a kutyákra és a lakosságra egyaránt. Bár ezt egy fővárosi ember aligha érzékeli, de bármerre kimegyünk a fővárosból, kevés kivételtől eltekintve térdig járunk a kóbor kutyában Magyarország utcáin – kb. pont, mint Kambodzsában.

Országjárás – kóborkutya jelentés 2019: Sárkeresztúr

Autózz velünk Sárkeresztúron!
 
Országjárás – kóborkutya jelentés 2019
 

 

 Kóborkutyák mindenhol. Minden amire szükségünk van, az az ivartalanítás.
 
Sárkeresztúr – ezen a kis Fejér Megyei településen is egymást érik a kóbor kutyák és a kutyatartásra alkalmatlan állattartó helyek.
 
Az év végéig tartó sorozatunkban összegezzük az országjárást és a kóborkutya jelentést.
 
Azért dolgozunk, hogy a megoldási javaslatainkat, azaz egy országos kisállat ivartalanítási programot meg tudjuk valósítani, hogy csökkenteni tudjuk a kóbor állatok számát.
 
Drive with us in Sarkeresztur – Hungary
 
Country tour – straydog report 2019
 
Straydogs everywhere. All we need is spay!
 
Sarekeresztur – also in this small village in Fejer County there are many stray dogs and many places which are simply unsuitable for keeping dogs.
 
In our end-of-year series, we summarize the expedition of the country tour and straydog report.
 
We are working to realize our proposals, a national pet spay and neutering program to reduce the strays.
 

Országjárás – kóborkutya jelentés 2019: Káloz

Országjárás – kóborkutya jelentés 2019

Kóborkutyák mindenhol. Minden amire szükségünk van, az az ivartalanítás.

Káloz – a kis Fejér Megyei településen egymást érik a kóbor kutyák a település szinte minden részén. 50-60 méter alatt 7 kutyát lehet látni az út szélén ezen a videón. Sokan már hozzászoktak, hogy a kóborkutyák odaszoktak hozzájuk, sokan viszont a sajátjukat is úgy tartják, mintha kóbor kutya lenne.

Az év végéig tartó sorozatunkban összegezzük az országjárást és a kóborkutya jelentést.

Azért dolgozunk, hogy a megoldási javaslatainkat, azaz egy országos kisállat ivartalanítási programot meg tudjuk valósítani, hogy csökkenteni tudjuk a kóbor állatok számát.

Country tour – straydog report 2019

Straydogs everywhere. All we need is spay!

Kaloz – in this small village in Fejer County there are many stray dogs. During 50-60 meters driving/walking we can see 7 dogs on the streets. Many of them get used to it and many of them keep their pet as it would be a stray.

In our end-of-year series, we summarize the expedition of the country tour and straydog report.

We are working to realize our proposals, a national pet spay and neutering program to reduce the strays.

96 milliót kap ivartalanításra a 20 nyertes állatmenhely az Agrárminisztériumtól

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy 20 állatvédelmi civil szervezet közel 3000 kutya ivartalanítását, mikrochippel történő ellátását és védőoltásban való részesítését tudja finanszírozni az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton elnyert pénzből, ami összesen 96 millió forint.

A 20 nyertes menhely:
1.) Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány – Sátoraljaújhely
2.) HÉROSZ – Ózd
3.) Állatbarát Alapítvány – Nyíregyháza
4.) Pacsi Kutyamenhely – Hajdúböszörmény
5.) MÁSA – Miskolc
6.) Karancs Mentőkutyás Alapítvány – Salgótarján
7.) Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány – Szolnok
8.) Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány – Hatvan
9.) Állatmenhely Nyílt Alapítvány – Cegléd
10.) Menhely az Állatokért Közhasznú Alapítvány – Kecskemét
11.) HÉROSZ – Szentes
12.) Mogyoró Menedék Egyesület – Szentes
13.) Tappancs Állatvédő Alapítvány – Szeged
14.) Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány – Ócsa
15.) Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesület – Nagyatád
16.) Kóborka Túri Állatvédők KHE – Mezőtúr
17.) Orosházi Állat- és Term.védő KHE – Orosháza
18.) Misina Természet- és Állatvédő Egyesület – Pécs
19.) HÉROSZ – Székesfehérvár
20.) Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület – Kaposvár

Ezúton is gratulálunk a nyertes menhelyeknek! Hatékony, eredményes és jó munkát kívánunk nekik! 😍

Nagyon fáj a szívem a pályázaton nem nyertes menhelyekért, pl. Sárospatakért, Kondorosért, Békéscsabáért, Marcaliért, Zalaszentgrótért, Egerért és még hosszan sorolhatnám, de különösen szomorú vagyok Püspökladányért. Ők valamennyien nagyszerű és hősies állatvédelmi munkát végeznek, viszont a formai követelményeknek nem feleltek meg, így el sem jutottak hozzánk, a pályázat-elbíráló bizottsági munkánkig. 😢

Remélhetőleg lesz folytatás és jövőre is kiírja az Agrárminisztérium az ivartalanítási pályázatot és akkor újra meg kell próbálni – persze nagyon nagy odafigyeléssel, nehogy bagatellnek tűnő, de mégis szigorú formai okok miatt kiessenek. 🙏

A bíráló bizottság a pályázatok tartalmi követelményeit vizsgálja és véleményezi.
A bíráló bizottság munkája a pályázatok tartalmi elbírálása és a döntés-előkészítő munka az Agrárminiszter úr részére.
A bíráló bizottság munkájában a szakigazgatási hivatal és a minisztériumi tagok közt az országos szervezetek (MÁTSZ, HEROSZ, MÁOSZ) civil delegáltjai is részt vesznek.

Országjárás – kóborkutya jelentés – 2019: Csenyéte

Kóborkutyák mindenhol. Minden amire szükségünk van, az az ivartalanítás.

Csenyéte – alighanem az ország egyik legszegényebb faluja. Lassan több a kóborkutya, mint a gyerek a faluban. A videóban 11 kutyát tudunk gyors egymásutánjában megszámolni, akik közterületen kóborolnak.

Az év végéig tartó sorozatunkban összegezzük az országjárást és a kóborkutya jelentést.

Azért dolgozunk, hogy a megoldási javaslatainkat, azaz egy országos kisállat ivartalanítási programot meg tudjuk valósítani, hogy csökkenteni tudjuk a kóbor állatok számát.

Country tour – straydog report 2019

Straydogs everywhere. All we need is spay!

Csenyete – probably one of the poorest villages in the country. Slowly there are more stray dogs than children in the village. In the video, we can count 11 dogs in rapid succession who raising the public area.

In our end-of-year series, we summarize the expedition of the country tour and straydog report.

We are working to realize our proposals, a national pet spay and neutering program to reduce the strays.

 

A SUST kóborkutya jelentés, már angolul is elérhető a világhálón

The SUST Straydog report of Hungary is available in english:

Hungary has 15 times more straydogs, as much places we do have for them.

About 2.000 city pound places we have in Hungary. (Additionaly ca. 6.000 shelter places, by NGOs.)

Minimum ca. 30.000 straydogs live on Hungary’s streets under sad conditions and multiply continuously.

All together we have 115 city pounds in Hungary, which are financed by the state: it costs to the country about 13.3 million Euros annually.

Ca. 20.000 dogs are captured per year, but many of them must die. To spay and neuter the dogs in city pounds is not obligation in Hungary.

It seems to be a profitable business for the operators of this city pound system, because the dogcatchers could be for-profit companies, and they don’t have professional and financial reporting obligations. This is unacceptable.

A stray dog never could be a part of a for-profit business! This should be non-profit business of the state.

To reform the laws take a lifetime. Therefore first of all we are focus on to run a national pet spay and neuter program to stop this crisis situation.

The neutering of the current 30.000 street dogs – and thus the sustainable solution to this problem – would cost around 2 million euros per year.

An investment that would be worthwhile – for humans and animals.