Üzleti érdekek miatt nincs megoldás a kóborkutya problémára Magyarországon? – Nyílt levél a Eurogroup for Animals részére

Üzleti érdekek miatt nincs megoldás a kóborkutya problémára Magyarországon?

Nyílt levél a Eurogroup for Animals részére

(english follows hungarian)

 

            Javaslataink ellenére a Magyar Állatorvosi Kamara vezetői biztosan nem támogatják a mobil kisállativartalanítási klinikát. Meg kellene pedig érteni, hogy a rendelkezésre álló hagyományos eszközökkel nem lehet megoldani a mai válságos méretűre nőtt kóborkutya helyzetet. Ezért van szükség rendhagyó, ún. mobil eszközök bevonására, négy keréken futó mobil klinika vagy kihelyezett ivartalanítási műtőállomásokra, hogy nagylétszámban ivartalanítani lehessen a kóborkutyákat. Kb. min. 30.000 kóbor kutya azonnali ivartalanítására van szükség.

A szakminisztérium jogalkotói teljes mértékben negligálják a valóságot, tehát figyelmen kívül hagyják, hogy Budapest és kevés település kivételével térdig járunk a kóbor kutyákban és az ebből is fakadó állatkínzásokban Magyarországon.

Az ebrendészeti ellátórendszer totálisan elavult, szuper drága és fenntarthatatlan.

(A témában kevésbé jártas embereknek: a kóbor kutyák közterületről történő befogása összességében semmit sem ér, ha nem párosul hozzá egyidejűleg egy sor egyéb intézkedés: a kóborkutyás települések kutyaállományainak teljes ivartalanítása, ebnyilvántartás, helyi ebtartási rendelet és folyamatos jelenlét.

Nyilván az emberre veszélyes, gyógyíthatatlan beteg kutyákat azonnal ki kellene emelni az állományokból, de a többi kutya, aki az utcán kényszerül maradni, az ivartalanítás után a természetes élethossza beálltával egyébként is meghal, de legalább addig sem szaporodna és nem zúdulna özönvíz-szerűen a nemkívánt szaporulat az egyébként is elégtelen gyepmesteri telepekre.)

Tizenötször több kóborkutya van, mint ahány férőhely az országban. Az egyetlen megoldás az ivartalanítás, hogy megakadályozzuk a további nemkívánt szaporulatok világrajöttét. Kisállativartalanítások kritikus mértékére van szükség. Így 2-3 év alatt megnyugtatóan rendezni lehetne a helyzetet. És a kóbormacska probléma ugyanez…

Az elmúlt 9 év szinte hasztalan reformtörekvései, a sok értékelhető részeredmény ellenére sem hoztak valós áttörést, változást a magyar állatvédelemben.

A begyöpösödött, maradi, korrupt gondolkodásmód, az óriási szakemberhiány, a jogszabályi háttér rendezetlensége olyan akadályokat gördít a szükségszerű állatvédelmi reformok elé, amihez mi, egyedül kevesek vagyunk.

Alulírott, Mészáros Gabriella, mint a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének az elnöke, képviselve több, mint 100 – az ivartalanítás kérdésében közös egyetértésre, konszenzusra jutott – állatvédelmi civil szervezet akaratát, nyílt levélben kérem a Eurogroup for Animals segítségét, hogy érvényre juttassuk az állatvédelmi reformokat Magyarországon.

Szükségünk van szakemberhiány-pótlásra, jogsegélyre és az Európai Unió tagállamaiban működő állatvédelmi civil szervezetek szakmai tapasztalatára.

Rendszerszintű átalakításokra van szükség, egy komplett, új nemzeti ebrendészeti stratégia kidolgozására és egy országos kisállativartalanítási programra.

Az ebrendészeti feladatellátás közfeladat jellegéből adódóan szigorú szakmai- és pénzügyi beszámolási kötelezettséget követelne meg.

Egy kóbor állat élete nem képezheti egy üzlet alapját!

2020-ban Európa szívében nem lehet tovább folytatni a killing-policyt, azaz a legyilkolás politikáját!

 

S.O.S. – Save Our Strays – Mentsük meg a kóborainkat!

 

2019.12.17., Budapest                                  

 

Mészáros Gabriella

elnök, MÁOSZ

 

Only because of private business interests we really do not have any solution for the strayanimal-problem in Hungary?

Open letter for Eurogroup for Animals

 

Despite our proposals, the leaders of the Hungarian Chamber of Veterinarians do not support the mobile pet spay and neuter clinic. It should be finaly understood that the conventional tools which are available cannot solve the current, critical situation of straydogs. There is a need for an unusual, so-called. mobile devices, four-wheeled mobile spay and neuter clinic, or outplaced neutering stations to allow large numbers of neuterings. Ca. min. 30.000 straydogs should be neutered immediately.

The ministry’s legislators completely neglects the reality, so they ignore the fact that, except Budapest and a few cities, we are full with stray dogs and animal cruelty in Hungary.

The city pound system is totally outdated, super expensive and unsustainable.

(For less experienced people in the subject: capturing stray dogs from the public means nothing without further measures at the same time: local spay and neuter program, record petkeeping, local law about keeping pets and continued presence.

Obviously the dangerous, incurable sick dogs should be immediately captured, but the other dogs who are forced to stay on the streets should be neutered and they will die when catching their natural lifespan anyway, but at least the unwanted puppies would not flooding like hell to the inadequate city pounds.)

There are fifteen times more straydogs as places we do have in the country. The only solution is neutering, to prevent further unwanted reproduction. A critical mass of pet neutering is needed. This way, the situation could be soothingly solved in 2-3 years. And the straycat problem is the same…

Almost all our reform efforts of the past 9 years seem to be unless, despite many valuable partresults, but have not brought a real breakthroughs or changes in Hungarian animal protection.

The crippled, hide-bouned, corrupt mindset, the huge shortage of professionals (vets), and the disorganized legal background creates enormous obstacles to the needed animal welfare reoforms. We, alone are less to overcome on it.

I, undersigned, Gabriella Meszaros, as the president of the National Association of Hungarian Animal Welfare Organisations, representing more than 100 animal welfare non-governmental organizations wish, openly request the help of Eurogroup for Animals to enforce animal welfare reforms in Hungary.

We need specialists, legal assistance and the professional experience of animal protection NGOs in the Member States of the European Union.

Systemic changes are required to develop a complete, new national straydog strategy. A national pet spay and neuter program is needed.

Due to the fact, as to capture straydogs is a public task, the suppliers would require strict professional and financial reporting obligations.

A life of a stray animal cannot be a part of a profit orientated business!

In the heart of Europe, there is no way to continue the killing-policy in 2020!

 

S.O.S. – Save Our Strays

 

17.12.2019., Budapest

 

Gabriella Meszaros

president, MAOSZ

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.