Megkérjük az állatorvosi kamara elnökét, hogy mondjon le! – Egy csapat állatorvos aljas bosszúja egy állatvédő ellen

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy az állatorvos az állat hivatásos védője. Az állatorvosoknak nagy tisztelet és köszönet jár a tudásukért és az állatbarát hozzáállásukért. Munkájuk felbecsülhetetlen értékű, gyógyító munka. Mégis úgy tűnik, hogy vannak kivételek.
 
A történet egy 2019. augusztusában történt incidens nyomán született. Bogár nevű kutya az állatorvosi ellátását követően meghalt. Mai napig sok a tisztázatlan tényező és a nyitva maradt kérdés. Most nem is erről szeretnék írni, hanem arról, ami ezután jött.
 
Gyakran előfordulnak orvosi- és/vagy emberi hibák, erről sok állattartó és állatvédő be tud számolni, viszont ebben az esetben az volt az újszerű, hogy ezúttal az állatvédő hangja nagyon sok emberhez elért, amit az állatorvos nehezményezhetett.
 
Ami viszont ezután következett, arra senki sem számított.
Állatorvosok egy csoportja aljas bosszút forralva szövetkeztek, hogy ennek az állatvédőnek a kutyáit nem látják el. Tudomásunk szerint egymásközt olyan rémséges álhíreket terjesztettek, hogy az állatvédő nem fizet, indokolatlanul lejáratja őket stb. Ezt, olyan állatorvosok is elhitték, akik soha azelőtt nem találkoztak ezzel az állatvédővel, a nevét se hallották korábban. Most igazságtalanul megbélyegzik és megtagadják az állatorvosi ellátást, még a vérző szájú, autóbalesetet szenvedett sokkos állapotú kutya ellátását is – tehát még az elsősegélynyújtást is megtagadják ezek az állatorvosok.
 
Tagszervezetünkként az állatvédő hozzánk fordult, mi pedig az állatorvosi kamarához panasszal.
 
A kamara vezetősége azonban az összeesküvők mellé állt, mert nem látja feladatának, hogy közbenjárjon, ne adj Isten megnyugtatóan rendezni tudjuk a vitás helyzetet.
Álláspontom szerint ez etikátlan és szemben áll egy sor jogszabállyal is.
 
Legalább mondanák meg, hogy pontosan mely állatorvosok tartoznak az összeesküvők közé, hogy ne menjen a drága idő a pocsékba, amikor a bajba jutott állat életét kell megmenteni.
 
Hála Istennek és hála a többségében elkötelezett és tisztességes állatorvosoknak az állatvédő továbbra is el tudja láttatni a kutyáit az eddig ismert állatorvosoknál, viszont ez az „ügy” több kérdést is fel vet.
Álláspontom szerint az „ügy”-nek nagyon sok káros üzenete van az állattartók és az állatvédelmi civil szervezetek felé. Az “állatorvosokról vagy jót vagy semmit!” a legsötétebb történelmi időket idézi fel a Hitleri Németországból, hiszen ugyanezt az üzenetet Göbbels-szel kapcsolatban használták. (Paul Joseph Goebbels német politikus, Adolf Hitler nemzetiszocialista Németországának propagandaminisztere).
A további következmények szintén aggodalomra adhatnak okot, mind jogi- mind szakmai szempontból. Valamint az állatorvos ellátás hiány arra kényszeríthetné tagszervezetünket, hogy külföldi állatorvosok segítségét ill. ellátását vegye igénybe – viszont ezt szintén tiltja az állatorvosi kamara elnöke.
 
Nem tartom alkalmasnak az állatorvosi kamara elnökét arra, hogy betöltse ezt a köztestületi feladatot. Nem pusztán ezért a méltatlan összeesküvéses ügyért, hanem azért is, mert a kóborállat probléma megoldására irányuló javaslatainkat tűzzel-vassal akadályozza, valamint azért is, mert a haladás és a fejlődés útjának gátat szab – viszonylag kicsinyes indokokból… (Múlt hónapban írtam róla, hogy az állatorvosi kamara vezetősége nem támogatja a kisállat ivartalanítási mobilklinikát. A cikket itt lehet elolvasni: http://www.maosz.hu/allatvedelmi-reformok/uzleti-erdekek-miatt-nincs-megoldas-a-koborkutya-problemara-magyarorszagon-nyilt-level-a-eurogroup-for-animals-reszere/ )
 
Álláspontjait széles körű szakmai értetlenség övezi.
 
Fentiekre tekintettel, arra kérem dr. Gönczi Gábort, a Magyar Állatorvosi Kamara elnökét, hogy mondjon le az elnöki posztjáról és adja át a helyét olyan személynek, aki mind szakmailag, mind erkölcsileg kompetens és megfelelő. Az állatorvosi szakmának és a civil állatvédelmi területnek egyaránt szüksége van a fejlődésre, mert a kóborállat helyzet válságossá vált hazánkban.
 

dr. Gönczi Gábor

 
A régimódi, begyöpösödött, maradi felfogás, a kommunista szellemű piac-szemlélet, a gőg, a kirekesztés, valamint az új, rendhagyó megoldási metódusoktól való elzárkózás hosszú távon nem fenntartható, sőt, kifejezetten káros lehet.
 
2020.01.28., Budapest
 
 
Mészáros Gabriella
elnök
MÁOSZ

Ál-civilek próbálják meg lejáratni a valódi állatvédőket

A Perédi-Szatmári nevével ismertté vált „tengely” vagy csoport egyre messzebb merészkedik aljas rágalomhadjáratában.
Tegnap, a PKKB-n egyik tagszervezetünk, a Kutyasegély kontra TV2 per tárgyalásán hallgatóságként vettem részt. Mint ismert, korábban a TV2 Tények szemen-szedett hazugságokat tett közzé aljas, lejárató riportsorozatában a Kutyasegélyről, mely riportokban Perédi és Szatmári is súlyosan rágalmazott.

Nem pusztán azért kísértem el a Wegera Gyurit, a Kutyasegély elnökét, mert egyébként én alapítottam a Kutyasegélyt 2005-ben, hanem azért is, mert minden tagszervezetünknek megadjuk a szükséges jogi segítséget és támogatást, valamint azért is, mert minden bizalmam és támogatásom a Gyurié. Perédinek és Szatmárinak ez egyébként a sokadik büntetőügye már.

Szatmári és Perédi

Perédi, a számukra kedvezőtlen bírói végzés után minősíthetetlenül és agresszíven viselkedett. Magatartása méltatlan egy társadalmi szervezet képviselőjéhez. A bíróság folyosóján a következőket mondta nekem Perédi:

„Elintézünk téged is Mészáros ezért, mert egy ilyen f@sz mellé állsz. És te tartod magad MÁOSZ elnöknek? Egy senki!”

Mégis vajon kiket takarhat a királyi többes? És miért akarnak „elintézni” engem is? Egyébként a Gyurit sem sikerült, és eddig engem se. Miért vetnek akadályokat ál-civilek az állatvédelmi terület fejlődése elé?

A tettlegességig és garázdaságig fajult kirohanásuktól az egész civil állatvédelmi terület elhatárolódik.
Azokra a kérdésekre, amelyekre tegnap sem kaptunk választ – nem hagyjuk annyiban – és továbbra is azon leszünk Gyurival, hogy megtaláljuk a válaszokat.

Tűrhetetlen, hogy magukat állatvédőnek valló szégyentelen egyének önös- és/vagy üzleti érdekek miatt továbbra is akadályozzák egy civil terület, egy társadalmi ügy előrejutását. A többi közt éppen ezért tartom a főpolgármester úrral kötött chartájukat álságosnak, szakmaiatlannak és megtévesztőnek.

Amennyiben a közeljövőben ellenem is rágalomhadjáratba kezdenek vagy megpróbálják ellehetetleníteni a társadalmi munkámat, akkor legalább már tudni fogom, hogy a Perédi és társai újabb próbálkozásáról lehet szó. A Perédi által emlegetett fehér koporsó valóban borzalmas és szörnyűséges üzenet, viszont semmi közöm- illetve semmi közünk nincs hozzá és itt, ezúton el is határolódom tőle.

Sajnálom, hogy ide fajultak a dolgok, viszont úgy látom, hogy sajnos Gyurinak és nekem jutott az a hálátlan feladat, hogy a jószerivel maffiamódszerekkel működő ál-civil elit kommandó, bandita állatvédők szokásrendjét felborítsuk – a területhez tartozó pár „szakemberrel” egyetemben – és végre tiszta vizet öntsünk a pohárba.

Mészáros Gabriella
elnök, MÁOSZ